اول ای جان دفع شر موش کن

کتاب زیاد میخواند سمینار زیاد میرفت کلاس زیاد میرفت اما نمیدانست چرا زندگی اش تغییر نمیکند بلکه روز به روز بدتر میشود! اگر بحث نظم و انضباط را که کنار بگذاریم شاید بخاطر افکار پوسیده اش ، اطرافیانش و… بود که اجازه ی تغییر نمیداد. بایست چه کار میکرد؟ چاقو برمیداشت و به جان اطرافیانش […]

در حق هم دعا کنیم

وقتی برای کسی دعا میکنی خدا میشنود و اجابت میکند دعا در حق دیگری زود مستجاب میشود گاهی… بی هیچ دلیل حال خوبی داری یقین بدان!! کسی برایت دعا کرده است… در این شب ها بیا برای هم دعا کنیم.. تو با دل من گناه نکردی و من هم با دل تو گناه نکردم… دلمان […]

سحرخیزی و هدف

بسیاری از ادم ها شغل شان را دوست ندارند٬ یا اکثر اوقات دپرس و کسل هستند و یا برخی حتی یک دوست صمیمی هم ندارند. اگر کسی هم اشتراکاتی از این عوامل باشد که دیگر هیچ! قوز بالا قوز همین است دیگر. این ادم ها و کسانی که خواهان انگیزه ی بیشتر و شادی و […]

فاکتوری از موفقیت که کم شنیده ایم.

در بسیاری از سمینار ها و کلاس و… چندین و چند بار شنیده ایم که فاکتور های موفقیت چه هستند. امروز در تلگرام  پیامی دیدم که با ریاضیات به خوبی این صحنه ها ی موفقیت و سکانس ها را به طور ماهرانه یکجا چیده بود. اگر هر کدام از حروف لاتین را معادل عددی در […]

Frank Zappa

“So many books, so little time.” -Frank Zappa-  

تکه ی پازل

داشتم به این فکر میکردم که اگر آدم ها راه خود را بیابند، بدانند برای چه و کجا باید بروند و چه راهی را دنبال کنند، خیلی از مشکلات حل میشد. دست کم بخش اعظمی از مشکلات خودمان با خودمان، سر اینکه من بهترم او بهتر است …. حل میشد. شاید در دوران جوانی یا حتی […]

خیانت آگاهی

اگر از چیزی آگاه باشیم ولی به آن عمل نکنیم نوعی خیانت محسوب میشود. میدانیم که باید تغییر کنیم اما نمیکنیم. میدانیم که در مسیر اهدافمان حرکت نمیکنیم ولی تعلل میکنیم. میدانیم که باید تلاشمان را بیشتر کنیم ولی نمیکنیم. این ها همگی بی اعتبار کردن ذهن است. و همین میشود که گاهی به جان […]