مطالب توسط سحر

فتح ها بیشتر نتیجه ی ضعف شکست خورنده هاست نه توانایی شکست دهنده ها

توی کارهایی که موفق شدیم را به یاد بیاوریم… اگر یکم روراست باشیم بیشتر موفقیت هایمان برمیگردد به ضعف حریف. مثلا در درس بخوام بگم مثل خیلی از زمان هایی که شاگرد اول شدیم نه بخاطر اینکه خیلی توانایی داشتیم بلکه بخاطر ضعف یا تنبلی شاگردان دیگر بوده است. این حرف میتواند در تمام جنبه […]

جاده شخصیت

پیش‌حرف: آقای فرنودیان از جمله کسانی است که خیلی نوشته هایش ، طرز نگاهش به آدم ها و به محیط اطرافش دوست دارم. این آدم استعداد عجیبی در توصیف کردن دارد. انگار در همان جا و همان زمان هستی و به خوبی داستان را لمس میکنی. امروز نوشته ای خواندم در کانال تلگرامش که خوب […]

عاشق خودت بودن یعنی…

آدمی اگر عاشق خود باشد بدهی هایش به دنیا و آدم ها و…که سهل است خیلی چیز ها را میتواند تغییر دهد! میتوان از زیر این بار سنگین آدم بودن! آن هم به معنای غلط راحت شد. میتوان از بیش از حد حوا بودن راحت شد! به راستی چطور میتوان عاشق خود بود؟ مطمئنا نوابغ […]

اول ای جان دفع شر موش کن

کتاب زیاد میخواند سمینار زیاد میرفت کلاس زیاد میرفت اما نمیدانست چرا زندگی اش تغییر نمیکند بلکه روز به روز بدتر میشود! اگر بحث نظم و انضباط را که کنار بگذاریم شاید بخاطر افکار پوسیده اش ، اطرافیانش و… بود که اجازه ی تغییر نمیداد. بایست چه کار میکرد؟ چاقو برمیداشت و به جان اطرافیانش […]

در حق هم دعا کنیم

وقتی برای کسی دعا میکنی خدا میشنود و اجابت میکند دعا در حق دیگری زود مستجاب میشود گاهی… بی هیچ دلیل حال خوبی داری یقین بدان!! کسی برایت دعا کرده است… در این شب ها بیا برای هم دعا کنیم.. تو با دل من گناه نکردی و من هم با دل تو گناه نکردم… دلمان […]

سحرخیزی و هدف

بسیاری از ادم ها شغل شان را دوست ندارند٬ یا اکثر اوقات دپرس و کسل هستند و یا برخی حتی یک دوست صمیمی هم ندارند. اگر کسی هم اشتراکاتی از این عوامل باشد که دیگر هیچ! قوز بالا قوز همین است دیگر. این ادم ها و کسانی که خواهان انگیزه ی بیشتر و شادی و […]

longman (1st)

1-abandon (v)  2-ability (n)  3-able (adj) 4-about (prep) 5-about (adv)  6-above (adv,prep) 7-above (adj) 8-abroad (adv)  9-absence (n)  10-absolute (adj) abandon to leave someone, especially someone you are responsible for. [icon type=”icon-feather”] How could she abandon her own child? to go away from a place,vehicle etc permanently, especially because the situation makes it impossible for […]

به اشتراک گذاری یک ایده در مورد یادگیری زبان انگلیسی

صنعت ترجمه ی کتاب های انگلیسی توی کشورمون امروز بهتره و پیشرفت زیادی داشته ولی من همیشه اعتقاد داشتم که کتاب هایی که خود نویسنده نوشته به زبان خود نویسنده بخوانم بیشتر مزه میدهد! برای همین اکثر کتاب هایی که میخوانم انگلیسی هستند. بحث زبان انگلیسی در اوایل در زندگی ام خیلی پر رنگ نبود […]

فاکتوری از موفقیت که کم شنیده ایم.

در بسیاری از سمینار ها و کلاس و… چندین و چند بار شنیده ایم که فاکتور های موفقیت چه هستند. امروز در تلگرام  پیامی دیدم که با ریاضیات به خوبی این صحنه ها ی موفقیت و سکانس ها را به طور ماهرانه یکجا چیده بود. اگر هر کدام از حروف لاتین را معادل عددی در […]